1. Home >
  2. Český baseball pomáhá

Český baseball pomáhá

ČBA, 06.09. 2021 Aktuality

V rámci Mistrovství Evropy kadetů proběhla sbírka na podporu moravských oblastí zasažených červnovým tornádem.

Šampionát proběhl za podpory Statutárního města Brno a Jihomoravského kraje, a proto jsme se rozhodli touto formou podpořit postižené oblasti a věnovat vybrané vstupné tam, kde to je potřeba. Děkujeme také všem divákům, kteří na brněnské stadiony zavítali a koupí vstupenky se podíleli na tomto příspěvku.

V sobotu 24.7.2021 pak k našemu potěšení přijal pozvání na baseballovou exhibici pan Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna. Tradiční Homerun derby zahájil slavnostním nadhozem a při té příležitosti v zastoupení převzal z rukou předsedy ČBA, pana Petra Ditricha, šek ve výši 42.300.- určený pro Jihomoravský kraj.

Věříme, že vybraná částka pomůže potřebným a jsme rádi, že i my jsme mohli touto formou alespoň trochu přispět.

Zároveň ještě jednou děkujeme Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji za dlouhodobou podporu, díky které můžeme pro všechny sportovce, fanoušky a diváky pořádat baseballové akce na mezinárodní úrovni.

Starší články